UCHWAŁY

Uchwały
PDF
Uchwała Nr 8/24 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 23.05.2024 r. w sprawie oceny wdrażania funduszy unijnych na Pomorzu w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
PDF
Uchwała Nr 7/24 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 30.04.2024 r. w sprawie sytuacji oraz podejmowanych działań w zakresie psychiatrii w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą
PDF
Uchwała Nr 6/24 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 21.03.2024 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
PDF
Uchwała Nr 5/24 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 21.03.2024 r. w sprawie aktualnej sytuacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw
PDF
Załącznik do stanowiska WRDS w sprawie sytuacji MŚP
PDF
Uchwała Nr 4/24 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 29.02.2024 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
PDF
Uchwała Nr 3/24 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 29.02.2024 r. dotycząca opinii w sprawie zmian w systemie gospodarki przestrzennej w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
PDF
Uchwała Nr 2/24 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25.01.2024 r. w sprawie poparcia apelu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
PDF
Apel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
PDF
Uchwała Nr 1/24 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25.01.2024 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
PDF
Uchwała Nr 12/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 21.12.2023 r. w sprawie aktualnych problemów w pomorskiej ochronie zdrowia
PDF
Uchwała Nr 11/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 30.11.2023 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
PDF
Uchwała Nr 10/2023 strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 30.11.2023 r. w sprawie gospodarki odpadami niebezpiecznymi i palnymi w województwie pomorskim
PDF
Uchwała Nr 9/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 06.11.2023 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
PDF
Uchwała Nr 8/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 06.11.2023 r. dotycząca handlu ludźmi jako współczesnej formy niewolnictwa i związanymi z tym zagrożeniami
PDF
Uchwała Nr 7/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 23.10.2023 r. dotycząca opinii w sprawie roli budownictwa spółdzielczego i społecznego w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
PDF
Uchwała Nr 6/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 01.09.2023 r. w sprawie opinii projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2023
PDF
Uchwała Nr 5/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 10.07.2023 r. w sprawie statystyki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy jako czynnik wspomagający bieżące monitorowanie rynku pracy w województwie pomorskim
PDF
Uchwała Nr 4/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 13.06.2023 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
PDF
Uchwała Nr 3/2023 strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 23.03.2023 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wsparcie i ratowanie pomorskich przedsiębiorstw
PDF
Uchwała Nr 2/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14.02.2023 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
PDF
Uchwała Nr 1/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14.02.2023 r. w sprawie umów dzierżawy nieruchomości rolnych zawartych przez spółkę Goodvalley Agro S.A. z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
PDF
Uchwała nr 17/2022 strony pracodawców, pracowników oraz strony samorządowej w sprawie certyfikacji FSC
PDF
Uchwała nr 16/2022 strony pracodawców, pracowników oraz strony samorządowej w sprawie aktualnych problemów pomorskich podmiotów ochrony zdrowia
PDF
Uchwała nr 15/2022 strony pracodawców, pracowników oraz strony samorządowej w sprawie sytuacji w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
PDF
Uchwała nr 14/2022 WRDS wraz ze stanowiskiem w sprawie transportu kolejowego w woj,pomorskiego
PDF
Uchwała nr 13/2022 WRDS wraz z załącznikiem zmieniającą Uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych
PDF
Uchwała nr 12/2022 strony pracodawców, strony pracowników, strony samorządowej w sprawie Polskiego Ładu
PDF
Uchwała nr 11/2022 WRDS wraz ze stanowiskiem w sprawie finansowania hospicjów dziecięcych i perinatalnych
PDF
Uchwała nr 10/2022 WRDS wraz ze stanowiskiem w sprawie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej w woj. pomorskim
PDF
Uchwała nr 9/2022 WRDS wraz z opinią dotyczącej profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej w woj. pomorskim
PDF
Uchwała nr 8/2022 WRDS w sprawie w sprawie oceny funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim
PDF
Uchwała nr 7/2022 Prezydium w sprawie powołania doraźnego zespołu problemowego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
PDF
Uchwała nr 6/2022 WRDS zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
PDF
Uchwała nr 5/2022 strony pracodawców, strony pracowników oraz strony samorządowej WRDS w Gdańsku w sprawie wystąpienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 20.01.2022r.
PDF
Uchwałą nr 4/2022 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wraz ze stanowiskiem w sprawie roli przedsiębiorców w kształceniu zawodowym na potrzeby pomorskiego rynku pracy i aktualnych wyzwań w tym obszarze
PDF
Uchwała nr 3/2022 WRDS w sprawie sprawnego wdrożenia reformy ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
PDF
Uchwała nr 2/2022 WRDS dotycząca zmiany w zespołach roboczych WRDS
PDF
Uchwała nr 1/2022 WRDS w sprawie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla woj. pomorskiego
PDF
Uchwała nr 15/2021 wraz ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
PDF
Uchwała nr 14/2021 wraz ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
PDF
Uchwała nr 13/2021 wraz ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
PDF
Uchwała nr 12/2021 WRDS w sprawie potencjału kobiet na rynku pracy w woj. pomorskim
PDF
Uchwała nr 11/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 7 października 2021 r. w sprawie poparcia stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim z dnia 23 sierpnia
PDF
Uchwała nr 10/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie oceny realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 na terenie województwa pomorskiego
PDF
Uchwała nr 9/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 2 czerwca 2021 r. ​​​​​​​w sprawie oceny funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim w okresie pandemii COVID-19
PDF
Uchwała nr 8/2021 strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne
PDF
Uchwała nr 7/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wzmacniania systemowej współpracy Rady Dialogu Społecznego z wojewódzkimi radami dialogu społecznego
PDF
Uchwała nr 6/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, do składu Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku
PDF
Uchwała nr 5/2021 strony pracowników i strony pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany liczby przedstawicieli strony społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
PDF
Uchwała nr 4/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
PDF
Uchwała nr 3/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji o celach, wyzwaniach i kierunkach rozwoju szkolnictwa zawodowego w Gdańsku
PDF
Uchwała nr 2/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
PDF
Uchwała nr 1/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2021 r. dotycząca opinii w sprawie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2021
PDF
Uchwała nr 18/2020 strony pracodawców, strony pracowników reprezentowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wsparcia Apelu Rady Przedsiębiorczości do Liderów Zjednoczonej Prawicy dotyczące zamiaru blokowania budżetu unijnego
PDF
Uchwała nr 17/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 26 listopada 2020 r. dotycząca opinii w sprawie systemu wspierania rodzin potrzebujących pomocy w obszarze realizowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i przemocy
PDF
Uchwała nr 16/2020 strony pracodawców, strony pracowników oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 26 listopada 2020 r. dotycząca aktualnych problemów ochrony zdrowia w województwie pomorskim
PDF
Uchwała nr 15/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie oceny funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim
PDF
Uchwała nr 14/2020 strony rządowej, strony pracodawców, strony pracowników reprezentowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i strony samorządowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie apelu do Pomorzan w związku z epidemią koronawirusa
PDF
Uchwała nr 13/2020 strony pracodawców, strony pracowników reprezentowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i strony samorządowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lipca 2020 r. popierająca wspólny apel Organizacji Pracodawców Województwa Pomorskiego dotyczący przedłużenia możliwości zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS dla mikro i małych przedsiębiorców
PDF
Uchwała nr 12/2020 strony pracodawców, strony pracowników reprezentowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i strony samorządowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie sytuacji finansów samorządów terytorialnych
PDF
Uchwała nr 11/2020 strony rządowej, strony pracodawców, strony pracowników reprezentowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i strony samorządowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zracjonalizowania warunków odbywania kwarantanny wynikających z przepisów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, stosowanych do obcokrajowców zatrudnionych w Polsce
PDF
Uchwała nr 10/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
PDF
Uchwała nr 9/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 21 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku